Nieczystości płynne

Usługi wywozu nieczystości płynnych są wykonywane specjalnie do tego celu przystosowanym samochodem asenizacyjnym o pojemności 5m3 lub 10m3.
Zgłoszenia odbioru przyjmowane są telefonicznie lub drogą mailową.