Odpady komunalne

ECO SERWIS świadczy usługi odbioru odpadów, do których należą w szczególności odpady komunalne:

· Odpady pochodzące z gospodarstw domowych
· Odpady komunalne z podmiotów gospodarczych
· Odpady wielkogabarytowe
· Odpady zbierane/gromadzone selektywnie