Nie wyrzucaj jak leci
wszystkiego do śmieci

 

Wywóz nieczystości stałych
Wywóz nieczystości płynnych
Wywóz odpadów pokonsumpcyjnych
Wywóz gruzu
Więcej

 

W związku ze zwiększeniem zakresu usług realizowanych przez firmę Eco Serwis, postanowiliśmy zmienić wizerunek naszej dotychczasowej strony internetowej oferując Państwu większą przejrzystość i efektywność przekazu informacji.

Mamy nadzieję, że korzystanie z nowej strony pomoże w odnalezieniu przydatnych dla Państwa informacji.

 

WAŻNE INFORMACJE DLA MIESZKAŃCÓW GMINY TRZEBIATÓW.

W związku z realizacją umowy na wywóz i zagospodarowanie odpadów komunalnych z Gminy Trzebiatów przez firmę Eco Serwis Roman Elminowski, przedstawiamy nowy harmonogram odbierania odpadów.

Jednocześnie pragniemy poinformować, iż odbieranie odpadów komunalnych będzie się odbywało tylko na podstawie wykazu złożonych deklaracji w Urzędzie Gminy Trzebiatów.

Więcej informacji ...

Harmonogram odbioru
odpadów komunalnych:

Trzebiatów

Mrzeżyno i Rogowo

Wioski

 

Zasady gospodarowania odpadami

Wzory umów i zleceń

Wszelkie prawa zastrzeżone

ECO-SERWIS